Vad är Ludosport?

Ludosport är en idrott som fokuserar på användandet av ett fiktivt vapen, ljussvärdet. Med utgångspunkt från ljussvärdets unika egenskaper skapades sju olika stilar, alla med sina egna tekniker och bakomliggande filosofi. Att träna Ludosport kan ses lite som en utbildning, där alla utövare följer en noggrant utstuderad träningsplan utförd av instruktörer utbildade av SLM – Society of Ludosport Masters. Detta innebär att alla utövare i alla länder tränar på exakt samma sätt och lär sig samma tekniker, vilket skapar ett gemensamt språk för idrotten.

Träning och Gemenskap

Med ljussvärdets unika egenskaper behöver utövaren aldrig svinga svärdet med kraft, och således används minimalt med skydd inom Ludosport. Istället utbildas utövaren att hantera svärdet med precision och säkerhet.

Värdegrunden inom Ludosport, som följs över hela världen, förkortas till Se.Cu.Ri Servizio, Cura, Rispetto eller på svenska, Service, Omtanke och Respekt.

Service innebär alla elevers vilja att stötta sina träningskamrater och ständigt pusha varandra framåt i utvecklingen genom aktiv uppmuntran att hela tiden jobba mot sina personliga mål.

Omtanke utövas genom kontroll i utövandet av tekniker och att hela tiden se till varandras säkerhet.

Respekt handlar om att vara uppmärksam på sig själv, både sina starka och mindre starka sidor, att kunna sätta detta i relation till sina träningskamrater och aldrig underskatta någon oavsett deras erfarenhetsnivå eller personliga förutsättningar.

Ljussvärdet som vapen

Ljussvärdet är ett vapen med många unika egenskaper. Till skillnad från andra typer av svärd ligger det mesta av vikten i handtaget. Ljussvärdets blad har inte en specifik egg, utan alla vinklar av bladet räknas som en skärande yta. Med tanke på svärdets fiktiva egenskaper, en klinga som består av brännande ljus, så krävs inte heller några hårda träffar. Kontroll och precision är en viktig grundsten inom Ludosport.

Det finns många olika tillverkare av ljussvärd, allt från filmreplikor till svärd som används för fäktning av olika slag. Inom Ludosport använder vi främst ett ljussvärd som heter Polaris och tillverkas av företaget LamadiLuce i Italien. Det som skiljer Polaris från många andra ljussvärd är att det är specialtillverkat för Ludosport. Handtaget är gjort av flygplansgalvaniserat aluminium, som är mycket tåligt men samtidigt inte väger så mycket. Bladet är gjort av polykarbonat, en typ av plast som väger väldigt lite och samtidigt tål väldigt mycket. Elektroniken i en Polaris sitter fast, till skillnad från många andra modeller, för att minimera slitage vid kontinuerlig användning.

Eftersom att Ludosport är en idrott med standardiserade regler finns det självklart vissa mått som ett ljussvärd måste uppnå för att vara godkänt på officiella turneringar. All sådan information går att hitta på Ludosports internationella hemsida.